AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Ech, teisingai sakydavo Bračas: “Juokas – dalykas rimtas”!

Kas tas Bračas buvo – beje, šaunus vyras – ką apie pacukus pasakodavo, susižinosite patys interneto gelmėse, o šįvakar juokinsiu jus anekdotais.

SPARTUOLIS

Susiruošė bobutė važiuoti į turgų, klausia savo seną vyrą: “Ką tau nupirkt?”
– Batus, – atsako šis.
Bobutė turguje nupirko batus ir sau šį bei tą, tik batams dėžutės jai nedavė, tad užsuko į vaistinę ir prašo:
– Gal galit duoti kokią tuščią vaistų dėžę?
Vaistininkė davė bobutei prezervatyvų pakelių dėžę, o ant jos užrašas: „Prezervatyvai, 1000 vnt.“

Įlipo bobutė į autobusą ir važiuoja namo, o vienas keleivis perskaitė užrašą ant dėžės ir klausia:
– Bobule, ar ilgam jums užteks?
– Kai mano diedas šitaip drožia, tai per pusmetį suvarys.

ATLEIDIMAS

Miršta senas žydas, prie jo lovos rauda šeima: žmona, dukra ir sūnus. Visi yra jam didžiai nusidėję ir prašo atleidimo. Žmona: tu, mielasis, man atleisk, buvau daugybę kartų tau neištikima! Dukra: atleisk, tėveli, už penkis vyrus ir penkis anūkus, bet ne nuo jų! Sūnus: Atleisk, tėve, kad pragėriau visą palikimą, kad išpustijau gyvenimui duotus pinigus! Ir visi rauda, ir prašo: tu tik atleisk! – Gerai, – sako mirštantis žydas, – visiems atleisiu, bet įvykdykite mano paskutinį norą: kai aš mirsiu, apverskite mane ant pilvo ir įsmeikite į sėdimąją medinį kuolą! – Ką tu sakai, tėve, kaip galima, niekada to nedarysime, – puolė šaukti artimieji! – Na, jei nedarysite, tai ir neatleisiu. Tokia mano valia.
Pasitarė namiškiai ir sutiko. Kai tik senolis išgirdo tai, iškart ir pasimirė. Persikreipę iš siaubo artimieji, pervertė ant pilvo mirusįjį, susirado medinį šluotkotį ir įvarė jam į prašytą vietą. Kaip tik tuo metu pasigirdo durų skambutis.
Atidarė! Ten trys viskam pasirengę milicininkai klausia: „Ar čia tas butas, kur seną žydą žvėriškai nužudė?“

UNIKUMAS

Profesorius pasakoja studentams apie Rentgeno spindulių veikimo principą, išradimo eigą ir kitas detales. Pabrėžia, kad spinduliai, leidžiantys peršviesti įvairius neskaidrius kūnus, yra unikalūs ir todėl yra pavadinti Rentgeno vardu.

– Netiesa, kad Rentgenas pirmasis sugebėjo peršviesti kūnus!, – pasigirsta balsas auditorijoje.

– Kaip tai netiesa?, – sutrinka profesorius.

Atsistojęs studentas paaiškina: “Ogi man senelis pasakojo, kad dar jo prosenelis išgėręs sakydavo žmonai: „Aš tave, gyvate, kiaurai permatau.“

UŽDAVINYS

Matematikos mokytoja įeina į klasę, atsisėda prie savoj stalo, ir, parėmusi galvą rankomis, sako mokiniams: “Taip, vaikai – užsirašykite uždavinio sąlygą: dvi moterys nuėjo į parduotuvę, ir nusipirko butelį degtinės bei du butelius alaus…”

Nutilo mokytoja, parimusi ant stalo, o mokiniai neapsikentę klausia: “O ko klausia uždavinys?”

– Ko klausia?.. Kuriam galui jos pirko ir butelį vyno?

ŠMAIKŠTUOLIS

Namuose suskambo telefonas, padauža atsiliepia, o skambinantysis teiraujasi: “Vaikeli, ar tavo tėtis namuose?”

– Namie, – raportuoja padauža.

– Tai pakviesk jį, – prašo pašnekovas.

– Negaliu, jis mamai nugarą prausia, – aiškina padauža.

– Tai jis jau greitai išeis iš vonios – nueik ir paragink, – prašo skambinantis.

– Negreitai jis išeis – aš į lubrikantą klijų pripyliau.

KAVALIERIUS

Padauža kviečia klasiokę į pasimatymą, toji pasigyrė draugei. Draugė vėsina ją: “Nesusitikinėk tu su juo: pinigų jis visai neturi, pavaišinti tave galės tik už kokius varganus 10 eurų!”

Nepaklausė draugės panelė, vis tiek nuėjo į pasimatymą, bet kitą dieną jau guodžiasi draugei: “Teisi tu buvai: pavaišino kibinais ir sultimis, o jau priekaištų kiek pareiškė: tai krūtys mažos, tai kojos šaltos, tai nebe pirmas jis man…”

KŪNO KULTŪRA

Padauža gavo prastą pažymį kūno kultūros disciplinoje – parnešė namo dvejetą. Tėvas pyksta, klausia kas atsitiko.

– Mokytoja kalta, – guodžiasi padauža, ir paaiškina: “Sakė mums pakelti kairę koją – pakėliau, paskui liepė pakelti dešinę…”

– O stovėti tuomet ant ko lieka – ant mykolo?, – pertraukia padaužą tėvas.

– Aš taip ir paklausiau.

MĮSLĖ

Mokytoja mokiniams užminė mįslę: “Lapas prie lapo, o siūlių nėra.”

Padauža bando įminti: “Gal rožė?..”

– Ne, tai kopūstas, bet mąstei teisinga linkme, – paaiškina mokytoja, ir klausia: “Na, o tu kokią mįslę galėtum užminti?

– Tai šaltas, tai šiltas, tai kyla, tai krenta, – mena mįslę padauža.

– Lauk iš klasės! – perpykusi veja jį mokytoja.

Padauža išeidamas sako: “Tamsta mokytoja, tai – dušas, bet mąstėte teisinga linkme.”

REALIJA

Per anatomijos pamoką mokytoja prašo klasės padaužą išvardinti žmogaus kūno dalis. Tas vardina: “Galva, rankos, kojos, krūtinė, pilvas, kaklas, šikynė…”

– Ką tu čia šneki, – gėdija jį mokytoja, ir paaiškina: “Žodžio tokio nėra – „šiknynė“.

Padauža nepasimeta: “Žodžio tokio gal ir nėra, o šikynė yra.”

KLAIDI ARITMETIKA

Grįžta mokinukas namo, o tėvas jį klausia: “Na, kokius šiandien tau parašė pažymius?”

– Kuolą gavau, – guodžiasi sūnus, ir pasakoja: “Bjaurybė – matematikos mokytoja – mane nuskriaudė.”

– Tai ko ji tavęs klausė, ko nežinojai?! – piktinasi tėvas.

– Ji tikrino, kaip moku daugybės lentelę, ir klausė kiek buvo šešiskart penki, – aiškina sūnus.

– Na, o ką tu ją pasakei? – domisi tėvas.

– Pasakiau, kad trisdešimt, – atvirauja sūnus.

– Na, tai teisingai pasakei, kodėl ji tau kuolą parašė? – stebisi tėvas.

– Na, ji manęs dar klausė, kiek bus penkiskart šeši, – tikslina sūnus.

– Tai gi čia tas pats mykolas! – pasipiktina tėvas.

– Aš jai irgi taip pasakiau.

TAPATYBĖ

Bare už staliuko sėdi du smarkiai prisigėrę vyrai. Vienas, vos apversdamas liežuvį, garsiai klausia kitą: “Tu kur gyveni?..”

– Lazdynuose, – atsako kitas.

– Ir aš ten gyvenu! O kurioje gatvėje? – šūkauja pirmasis.

– Žėručio, – atvirauja antrasis.

– Ir aš joje gyvenu! – apsidžiaugė pirmasis, ir toliau kvočia: “O namas kelintas?..”

– Dvidešimt trečias, – veblena antrasis.

– Ir mano dvidešimt trečias! – stebisi pirmasis, ir teiraujasi: “O butas kelintas?”

– Penkiasdešimtas, – vos išstena antrasis.

– Ir mano penkiasdešimtas! – šūkteli bičiulis.

– O pavardė kokia taviškė? – nenusiramina pirmasis.

– Kaz-laus-kas, – išstena antrasis.

Nesitebėkit, gerbiamieji, – nuramina apstulbusius baro lankytojus barmenas, ir paaiškina: „Tai broliai Kazlauskai, jie kai prisigeria – vienas kito nebeatpažįsta.“

NETOLYGUMAS

– Kas sunkesnis: centneris pūkų, ar centneris plytų? – klausia mokytoja mokinių.

– Aišku, kad centneris plytų, – nedvejoja vienas.

– Abu sveria tiek pat – juk svorio matas tai vienodas, – nesutinka pirmūnė.

– O jūs pabandykit išpilti ant galvos – suprasite skirtumą, – gina savąją nuomonę padauža.

LAIKRODUKAS

– Seneli, ar gali pasilenkti? – klausia anūkas.

– Galiu, – atsako senelis, ir pasilenkia.

– O smarkiau ar gali? – neatlyžta mažėlis.

Dar žemiau pasilenkė senelis, bet anūkas neatstoja: “Lenkis dar žemiau, smarkiau!”

– Žemiau jau nebegaliu, – atsidūsta senelis, ir klausia: “O kodėl nori, kad lankstyčiausi”?

– Tėtė sakė, kad kai tu užsilenksi, jis galės paimti tavo laikrodį.

ROJUS

Amerikietis milijonierius ėmė labai prastai matyti, ir nutarė išsikviesti Lietuvoje gyvenantį sūnėnui, kad padėtų tvarkyti jam reikalus. Vietiniai giminės patarinėja sūnėnui: “Parašyk jam, kad parduotų savo akcijas, gamyklas, persivestų pinigus į banką Lietuvoje – mes jį čia paglobosim.”

Sūnėnas sako: “Jūs ne taip supratote: mano dėdė tik apžlibo, bet neišprotėjo.”

Parašykite komentarą

Scroll to Top

SUSISIEKITE