AIDAI

Original-Logo copy
PRENUMERATA

Kretingos vandens malūno įdomybės: yra į ką paveizėti ir pasigrožėti!

Smagiai pasikaitinę Baltijos pajūryje, skyrėme dieną Kretingos grožybėms aplankyti, ir neapsirikome: kretingiečiai nuoširdžiai stengiasi gražinti savąją gimtinę. Šįkart pasikviesiu jus į vandens malūne įrengtą ekspoziciją, pasigrožėsime ir naiviojo meno atstovo – Alfonso Skiesgilo dailiais drožiniais, eksponuotais Kretingos muziejuje. Apie etnografinę ekspoziciją tegul papasakoja patys Kretingos muziejininkai, pagrįstai galintys didžiuotis savaisiais darbais. IŠ ISTORIJOS Kretingos dvaro medinis vandens malūnas žinomas nuo XVI a., o akmenų mūro pastatytas 1770-1771 m., valdant dvarą Vilniaus vyskupui Ignotui Masalskiui. Grafas Juozapas Tiškevičius jį rekonstravo, pristatydamas fachverkinį antstatą, ir 1878 m. įrengė pirmąją Lietuvoje hidroelektrinę ir dvaro stalių dirbtuves. Tarpukariu čia veikė grafų Tiškevičių aliejaus fabrikas „Oelit“, saldainių dirbtuvė, medaus ir sirupo dirbtuvė „Šatrija“. XX a.

Skaitykite toliau..

Kad šeimininkų darbus lydėtų polėkis, jų namus turėjo puošti lėkis

Anuomet dažnas namas Lietuvoje buvo padabintas menišku lėkiu. Lėkis – pastatų (dažniausiai medinių) kraigo galo puošybos elementas. Daromi iš ornamentiškai pjaustytų lentų. Kartais dažomi melsva, balta, ruda spalva. Yra 3 pavidalų ir konstrukcijų: poriniai (dviejų įstrižai sukryžiuotų lentų), vertikalūs (vienos trumpos lentos) ir mišrūs. Labiausiai paplito XIX a.–XX a. pr. Dabar lėkius galima pamatyti pajūryje, Rytų Lietuvos kaimuose. Buvo naudojami siekiant apsaugoti stogą nuo vėjo, kuris draikydavo šiaudus.Lėkiais puošti gyvenamieji namai, klėtys, rečiau tvartai, daržinės ar jaujos. Lėkiuose būna išdrožti geometriniai, augaliniai, dangaus kūnų, zoomorfiniai (žalčiukai, žirgeliai, avinų galvos, paukščiai ir pan.) motyvai. Sudėtingiausios lėkių formos aptinkamos Mažojoje Lietuvoje ir Žemaitijoje. Čia arklių galvos dar dabinamos išpjaustinėtomis gėlėmis ir paukščiais. Mažojoje

Skaitykite toliau..

REKOMENDUOJAM:

Kodėl vilkas kiškį gaudė… (prenumeratoriams)

Kaip lapė pasigavo vištą….

Kam žmogui reikalinga saulė… (prenumeratoriams)

Kur ritasi pasaulis…

Kam lapei reikia sūrio… (prenumeratoriams)

APSILANKYKIT:

Rytoj Pabradėje atsidaro….

Pasvalyje poryt įvyks…..

Scroll to Top

SUSISIEKITE