AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Povilas Girdenis. 1949-ųjų Baltijos „Bangų mūša“

1949 m. kovo 25 d. prasidėjo masiškiausia sovietų vykdyta Baltijos šalių gyventojų trėmimo operacija „Priboj“ („Bangų mūša“), per kurią į Krasnojarsko kraštą, Irkutsko, Novosibirsko, Omsko, Tomsko ir Amūro sritis išvežta apie 95 tūkst. žmonių: 42 tūkst. iš Latvijos, 21 tūkst. iš Estijos, 32 tūkst. iš Lietuvos. Maždaug 72 proc. tremtinių sudarė moterys ir vaikai iki 16 metų. (Viršuje – pajėgų ir priemonių, vykdant masinio trėmimo operaciją „Priboj“, išdėstymo schema, 1949 m. kovo 17 d. LYA, f. V-135, ap. 7, b. 676.) Kolchozai ar kolūkiai? Ne vienas vyresnės kartos kaimo gyventojas su virpuliu širdyje prisimena laikus, kai nepaliaujamai burzgė traktoriai, birbė karvių melžimo aparatai, per šventes kultūros namuose vyko šokiai, melodingas,

Skaitykite toliau..

Stabai, kurių atsikratėme: sostinėje pūpsoję svetimos pamėklės

Dažnas vilnietis pamena, kad Lukiškių aikštėje iki pat 1991-ųjų stypsojo sovietmečio stabo V.Lenino statula, Kudirkos aikštėje buvo paminklas generolui Ivanui Černiachovskiui, o skverelyje prieš Geležinkelio stotį kadaise riogsojo „tautų tėvo“ – kruvino diktatoriaus Josifo Stalino – skulptūra, išdygusi ten 1950-aisiais. Mėgstantys pasiskaityti istorinę literatūrą atras, kad S.Daukanto aikštėje kėpsojo Lietuvoje ypač nemėgstamo „koriko“ M.Muravjovo statula, o Katedros aikštėje stiebėsi iš Vilniaus kilusio žydo skulptoriaus Mordechajaus (Marko) Antokolskio sukurtas prabangus paminklas imperatorienei Jekaterinai II-ajai.Paradoksalu, bet Vilniuje nėra bent šimtmečio senumo paminklų: seniausiam – Stanislovo Moniuškos biustui šv. Kotrynos bažnyčios prieigoje – nėra nei šimto metų (beje, 1922 m. sukurtas cementinis jo biustas dėl sunykimo 1978-ais buvo pakeistas minerosiniu).Politinių permainų vėjai per

Skaitykite toliau..

Žūtbūtinių karo mūšių pėdsakai senojo Vilniaus veide (I)

Baigė jau griaudėti kanonada, tad galim atsargiai lįsti iš rūsių, ir pasižiūrėti, kokius randus miesto veide paliko 1944-ųjų mūšiai, paveizėti į kovų dalyvius, pasiraitoti rankoves miesto tvarkymui bendromis jėgomis. Keliaudami po Vilnių sovietmečiu, dar ne sykį užklysime į karo audrų ir pokario stygiaus paliktus randus, o norinčius daugiau sužinoti šia tema, kviečiu peržiūrėti ankstesnius įrašus – po karo pasekmes klajojome daugsyk. Tiesa, mūsų laukia ilga kelionė po geležinkelio stotį ir jos apylinkes, ten prisižiūrėsime karo siautulio: gal kitą savaitgalį, o iki tol?.. Dega dab. J.Basanavičiaus paminklo vietoje buvęs viešbutis “Astorija”: dabartinė Radisson SAS “Astorija” šalia Rotušės anksčiau vadinosi “Italija”, vėliau jai teko sudegusio viešbučio pavadinimas. Taip atrodė “Astorija” I pasaulinio karo

Skaitykite toliau..

Povilas Girdenis. Partizanų dokumentai ir laiko kapsulės

Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) saugomus autentiškus laisvės kovotojų dokumentus galima skirstyti į dvi grupes: konfiskuotus per kratas, paimtus vykdant karines-čekistines operacijas ir tuos, kuriuos patys partizanai paslėpė ar perdavė saugoti patikimiems žmonėms. Pastaruosius, rastus per paieškos ekspedicijas ar atsitiktinai, norisi vadinti pačiomis tikriausiomis „laiko kapsulėmis“: surūdijusiuose bidonuose, metaliniuose konteineriuose, stikliniuose induose ar paprastuose popieriaus ryšuliuose; „laiko kapsulėmis“, kurias pokaris atsiuntė ateities kartoms byloti apie pasipriešinimą, pasiaukojimą, neišgalvotą herojiškumą ir apie išdavystes. Paskutinio Prisikėlimo apygardos partizano išsaugoti dokumentai Pirmieji LYA perduoti dokumentai buvo rasti 1994 m. vykusiose kultūros paveldo bendrijos „Atmintis“ organizuotose ekspedicijose, kurioms vadovavo Česlovas Kišonas ir Gintautas Miškinis. 1994 m. liepą Kėdainių r. ekspedicijos dalyviai Krakių, Gudžiūnų apylinkėse aptiko

Skaitykite toliau..

Industrinė romantika vilioja mus šįkart pabūti istorijos pėdsekiais

Ne tik pirmoji meilė, bet ir pirmasis retronuotraukų albumas – mieliausias ir įdomiausias ne vien tuo, kad šviesą išvydo chruščiovinio atlydžio metu, todėl nuotraukos ir įdomios, ir išties meniškos ir nuotaika bei rakursu. Viena bėda: albumo įdėklas – knygutė, kurioje tuomet įprastai buvo surašomos nuotraukose pavaizduotos vietos, įvykiai ir žmonės, bei pačių nuotraukų autoriai – yra pasimetęs, ir visos pastangos rasti šį šaltinį-patarėją kol kas yra bevaisės. Taigi šįvakar kartu bandykim atrasti vienos iš šio albumo įdomesnių nuotraukų vietovę, ir užfiksuotus objektus, žinodami tik prie nuotraukos esantį vaizdingą įrašą: „Industrinė romantika“. Žinome, kad albumas skirtas Vilnius, žinome laikmetį – šeštas dešimtmetis, matome tiltą ir berods, Vilnią (Neriai upė kiek siauroka),

Skaitykite toliau..

Sakraliosios architektūros godos sovietmečiu: sunaikintos Vilniaus koplyčios

XX amžiaus pradžios nuotraukoje nesunkiai atpažinote vieną gražiausių ne tik Vilniaus ar Lietuvos, bet ir pasaulio bažnyčių – šv. apaštalų Petro ir Povilo barokinę gražuolę, o štai koplytėlės priešais ją senai nebėra – nugriauta sovietmečiu, platinant Antakalnio gatvę ir įrenginėjant Olandų gatvės žiedą. Būtent šią koplytėlę ketinama atstatyti priešais bažnyčią esančioje aikštėje, o kokias gi kitas koplytėles pasigviešė ateizmu ir tikėjimo priespauda pasižymėjęs “draugas” (rusiško termino “tovarišč” lietuviškasis atitikmuo) sovietmetis? „Šv.Petro ir Povilo bažnyčia, viena gražiausių Vilniaus bažnyčių, pastatyta toje vietoje, kur buvo senovės lietuvių dievaitės Mildos šventykla … Priešais šv. Petro ir Povilo bažnyčią, prie pat gatvės, stovi dviejų aukštų koplytėlė. Jos pirmame aukšte yra medinis kryžius, o antrame

Skaitykite toliau..

Vilniaus simbolis – Gedimino pilies bokštas: kokią praeitį jis mena?

Šlapiais ir slidžiais, netašytais akmenimis kabarosimės viršun, kaip ir milijonai ten kopusių: ne vien tik dėl panoramos, bet ir dėl istorinių sąsajų, juk jis yra geriausias liudininkas sostinės iškilimo ir išlikimo, rūsčių kovų ir dramatiškų įvykių, drąsos ir valios viršenybės prieš bailumą ir kinkadrebį. Kiekvienas buvome, jį lankė bene kiekvienas Vilniaus svečias, tačiau jo dabartinis veidas gimė tik prieš nepilną šimtmetį, o ir atsirado jis laikotarpiu, kurį esame linkę nutylėti arba vertinti kritiškai. Vėlgi, to veido atkūrimas vyko pokariu, taigi – sovietmečiu, kurį pastarojo apologetai yra linkę piešti vien niūriausiomis spalvomis, manipuliuodami sovietmečio nemačiusiu jaunimu. Mes nekompleksuoti dėl meilės tarpukariui bei sovietmečiui ar jų baimės, tad drąsiai kopkime į nepakeičiamą

Skaitykite toliau..

Kristaus laiptų koplyčia – retam girdėtas Vilniaus unikumas

Koplyčios paskirtis buvo pakeista į gyvenamąją: buvo įrengti butai, nors pastate, kurio didžiąją dalį sudaro laiptai, lygaus ploto – vos keli kvadratiniai metrai, tačiau gyveno žmonės. Pastatas nešildomas, jame gyventa neilgai, o ~1970 m. iš tokių patalpų gyventojai buvo iškeldinti. Kristaus laiptai – kopija, kurių originalas yra Romoje: legenda sako, šiuos laiptus į Romą atsivežė Romos imperatoriaus Konstantino motina Elena. Ji, nuvykusi į Jeruzalę, liepė išardyti Pontijaus Piloto rūmų laiptus, kuriais Kristus vestas į teismą, atvežti juos į Romą, ir surinkus virš jų pastatyti koplyčią. Lietuvoje laiptų kopija įrengta XVIII a. pradžioje, laiptuose yra 28 pakopos, kuriose – stiklinės kolbos su šventąja žeme iš Jeruzalės. Laiptai ypatingi: kiekvienu laipteliu lipama

Skaitykite toliau..

Vilniaus koplyčia, užleidusi vietą Civilinės metrikacijos rūmams

Daugelis žinome, kad Santuokų (civilinės metrikacijos) rūmų (baigti statyti 1974 m.) ir už jų esančio skvero vietoje anksčiau plytėjo evangelikų kapinės, o jose buvusius pastatus matėme anaiptol ne visi. Nuotraukose: kapinių vartai ir šalia stovėję evangelikų bendruomenės našlaičių namai; kapinių vartai ir didžioji koplyčia-oratorija; koplyčia-oratorija stambiu planu; didžiosios koplyčios vidus; griaunama koplyčia-oratorija; ampyrinio stiliaus antkapis; išlikusi koplyčia-mauzoliejus (pirmame plane). Kapinių vartai ir šalia stovėję evangelikų bendruomenės našlaičių namai. Kapinių vartai ir didžioji koplyčia-oratorija. Didžiosios koplyčios vidus. Griaunama koplyčia-oratorija. Kapinėse buvęs ampyrinio stiliaus antkapis. Išlikusi koplyčia-mauzoliejus (pirmame plane). Kapinių vietoje iškilo modernūs Civilinės metrikacijos rūmai, daugelio vadinti ir tebevadinami Santuokų rūmais (8-as deš.). Apsilankyti Vilniaus praeityje mums talkino AIDAI.LT fotoarchyvas.

Skaitykite toliau..

Karo audrų nepagailėtas – Lietuvos Tarybos namas Gedimino prospekte

Vargu ar berasi nors vieną vilnietį arba sostinės svečią, kuriam neteko būti Centriniame knygyne, tad belieka priminti, kad šis pastatas kiek keistokai yra atitrauktas nuo Gedimino prospekto. Taip jau yra, kad “šventa vieta” ilgai tuščia nebūna, tad nesunku susiprotėti, kad priešais Centrinio knygyno pastątą esančio skverelio vietoje kadaise būta namo. Šiandieną šio Lietuvai svarbaus pastato buvimą teliudija nedidukė atminimo lentelė, primenanti, kad Antrojo pasaulinio karo audrų nusineštame name kadaise posėdžiavo Lietuvos taryba. Bandykim trumpai prisiminti išskirtinio mūsų istorijai pastato likimą, bei kito namo iškilimą pokariu. Lietuvos Tarybos namo (buv. Garnizono kazino (tarpukariu)) likimo fotografinė istorija: nuotraukoje viršuje – namas ~1925-ais; sudegęs ir apgriautas 1944-ųjų mūšių metu (1947-ųjų nuotrauka); ardomas 1949-ais;

Skaitykite toliau..

Uoliai tarnavusi imperiniams užmojams Vilniaus aukštumų senbuvė

“Važiuosite Savanorių prospektu, toliau Basanavičiaus gatve, iki pamatysite soborą žaliai nudažytais kupolais, o mūsų biuras šalia jo, keturaukščiame sovietinės statybos pastate” – taip instruktuodavau iš kitų miestų, Vilniaus-Klaipėdos magistrale atvykstančius būsimus klientus, mat kurį laiką nuomavęsi biurą šalia namų – Lazdynų gatvėje – nutarėme išsinuomoti erdvesnį ir centre esantį biurą, nes iki mūsiškio lazdyninio tuo metu buvo keblokas privažiavimas. Orientyras – “cerkvė žaliais kupolais” – veikė puikiai, nes ji žinoma ir daugeliui vilniečių: statytojų sumanymu, imperatoriaus dinastijos 300-osioms metinėms paminėti pastatyta stačiatikių šventovė turėjo savaisiais “svogūniniais” kupolais matytis iš daugelio miesto vietų, ir šis tikslas buvo pasiektas – J.Basanavičiaus gatvės viršuje stūksanti cerkvė matoma ir iš Subačiaus gatvės regyklos, ir

Skaitykite toliau..

“Šiaudinukė”: garsią smuklę mena tik aikštelė Verkių kalvos papėdėj

Prie Verkių rūmų pasukę link upės Knakfuso gatvele ir nuvažiavę į panerį (jei važiuojate Verkių gatve iš miesto – pavažiavus du-tris šimtus nuo “Verkių malūno”), kalvos papėdėje pamatysite keistą aikštelę: lyg ir parkingas, bet dažniausiai tuščias, o ir vieta jam nelabai tinkamai parinkta… Gerą pusšimtį metų šioje vietoje stovėjo ir keliauninkų, ir Kalvarijų kryžių kelią lankiusių maldininkų, ir tiesiog garlaiviu atplaukusių iškylautojų pamėgta užeiga “Šiaudinukė” (Slomianka – lenk., Соломянка – rus.), turėjusi šiaudų stogą. Minėtą smuklę Adomas Honoris Kirkoras „Pasivaikščiojimuose po Vilnių ir jo apylinkes“ (1859 m.) mini taip: „…Dabar į šį kalną veda trys keliai. Vienas ateina iš dešinės, nuo miesto pusės, kur stovi Slomiankos smuklė (šalia Molėtų kelio),

Skaitykite toliau..

Savitas nutolusios praeities akcentas – Šiaurės mugės Vilniuje

„Karvė laikrodžio nesupranta“ – tokiu tvirtu argumentu vienas pasiturintis politikas paprieštaravo „žiemos“-“vasaros“ laiko taikymui, taigi laikrodžio sukiojimui viena valanda. Gal ir tikrai tas sukiojimas nei gyvuliams, nei žmonėms sveikatos nepriduoda, tik kaip gi elgtis mums, jei norime suktelti laikrodžio rodykles atgal ne kokia valanda, o visais devyniasdešimčia metų atgal? Kaip ten bebūtų, nusipirkim pyragaičių – juos parduos simpatiška mergaičiukė prie Botanikos/Bernardinų sodo vartų – ir žvaliai ženkim į bemaž niekur neaprašytas tarpukario įdomybes. Pervežamas prekybos kioskas prie Botanikos/Bernardinų sodo vartų tarpukario pabaigoje, ~1937 m. „Šiaurės mugė“ (Targi polnocne) – periodinė Lenkijos ir užsienio pramonės paroda Vilniuje rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje 1928–1939 m., kurios tikslas buvo paversti Vilnių Lenkijos prekybos

Skaitykite toliau..

Stabai, kurių atsikratėme: išnykę carinio režimo “dovanėlės” Vilniui

Dažnas vilnietis pamena, kad Lukiškių aikštėje iki pat 1991-ųjų stypsojo sovietmečio stabo V.Lenino statula, Kudirkos aikštėje – paminklas generolui Ivanui Černiachovskiui, o skverelyje prieš Geležinkelio stotį kadaise riogsojo „tautų tėvo“ – kruvino diktatoriaus Josifo Stalino – skulptūra, išdygusi ten 1950-aisiais. Mėgstantys pasiskaityti istorinę literatūrą atras, kad S.Daukanto aikštėje kėpsojo Lietuvoje ypač nemėgstamo „koriko“ M.Muravjovo statula, o Katedros aikštėje stiebėsi iš Vilniaus kilusio žydo skulptoriaus Mordechajaus (Marko) Antokolskio sukurtas prabangus paminklas imperatorienei Jekaterinai II-ajai. Paradoksalu, bet Vilniuje nėra bent šimtmečio senumo paminklų: seniausiam – Stanislovo Moniuškos biustui šv. Kotrynos bažnyčios prieigoje – nėra nei šimto metų (beje, 1922 m. sukurtas cementinis jo biustas dėl sunykimo 1978-ais buvo pakeistas minerosiniu). Politinių permainų

Skaitykite toliau..

Sakralusis perliukas, pabuvojęs sandėliu, cerkve, soboru ir muziejumi

Žmogui kartais pravartu patirti stresą, kad atsikratyti sąstingio būsenos, o štai pastatui laikmečių „stresai“ retai kada išeina į naudą. Pirmajai Vilniaus barokinei šv. Kazimiero bažnyčiai teko patirti ne vieną drastišką permainą: keletą kartą nukentėjusi nuo gaisrų – dar statoma ji 1610 m. degė – apgriauta 1655 m. kazokų, nuniokota Napoleono kariuomenės, po 1831 m. sukilimo uždaryta ir pertvarkyta į cerkvę, vėliau tapusi šv. Nikolajaus stačiatikių soboru, Pirmojo pasaulinio karo metu pabuvusi evangelikų liuteronų bažnyčia, o sovietmečiu – Religijos istorijos ir ateizmo muziejumi, ji tik 1990 m. grąžinta tikriesiems šeimininkams – jėzuitams. Lietuvos valdovų ir šventųjų statulas šv.Kazimiero bažnyčiai teko „paskolinti“ prieš bemaž du amžius – jos stovi Katedros šoniniuose fasaduose.

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Keliaujam traukiniu su poručiku Ledovskiu ir feldfebeliu von Lendenu

Teko ilgokai tartis, pasirenkant klasę, nes ketvirtoji – tiesiog mediniai suolai, o štai pirmojoje jau minkštučiai odiniai krėslai, damoms patogūs buduarai parengti, alkiui malšinti sąlygos irgi pavyzdinės. Tačiau nesiginčydami sutarėme, kad bagažo neimsime išvis, kad koks miklas ilgapirštis nenukosėtų sakvojažą, tad pasirinkome geresnę klasę, atsisakydami žalingo dūmijimo vietų, tad tiršti dūmai netrukdytų dairytis pro langus į laiko tėkmėje besikeičiančius vaizdus. Saulėtą ir vaiskų pavasario rytą, nešinas puikia nuotaika ir pozityviu nusiteikimu, lūkuriavau perone savo nepamainomų bičiulių, ir išties, netrukus jau pamačiau kariškai tvirtai žengiantį poručiką Ledovskį, papsintį pamėgtąjį papirosą. Persimetę pora žodžių, ėmėme dairytis ir praeitin nuvešiančio traukinio, ir „konke“ turėjusio atriedėti von Lendeno, kaip įprastai nakvojusio komfortabiliame „Versalio“ viešbutyje

Skaitykite toliau..
Straipsniai

XX amžiaus pradžioj važiuojam į Druskienikus su poručiku Ledovskiu

Nebuvo lengva apsispręsti, kurios klasės bilietus pirkti, nes pinigai išties nemaži: pirmąja klase net trys su puse rublio, o trečiąja – pusantro, juk šimtą septyniolika varstų iki Porečės stoties traukinys riedės bemaž tris valandas. Bet šios kainos juokingos, palyginus su kelione iš imperijos sostinės: nuo Sankt Peterburgo iki Porečės kelionė trunka beveik parą, nes ir atstumas solidus – septyni šimtai aštuoniasdešimt varstų, o nuo kainos šiurpsta oda – daugiau nei dvidešimt trys rubliai pirmąja klase!  O kur dar kelionė iš Porečės į Druskienikus: nors įveikti tereikia septynioliką varstų, bet kelionėje diližansu arba ekipažu teks sugaišti visas porą valandų, mokant solidžią pusrublio žmogui kainą, na, o jeigu užsisakai keturvietį ekipažą, tai

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Einam žydų miestan su poručiku Ledovskiu ir feldfebeliu von Lendenu

Šįkart nebuvo jokių keblumų sutarti susitikimo vietą, nes žodis „teatras“ panašiai skamba ir vokiečių, ir rusų kalbomis, o ir hebrajiškai tariamas yra šiek tiek panašus į mūsiškį. Keliaudamas praeityje, esu jau pripratęs prie šnairų ar nustebusių žvilgsnių, tad, atsisėdęs ant teatru paverstos rotušės laiptų, ir šįsyk ramiai reaguoju į praeities veikėjų tiriančius ir nepatiklius nužvelgimus. Įdėmiai stebi mane ir padieniai darbininkai, laukiantys būsimo darbdavio prie Teatro aikštės skverą juosiančios tvorelės, ir žąsį parduoti atnešusi mergaitė. Ryškūs jos veido bruožai nenumaldomai išduoda, kad šalia Teatro aikštės – Rotušės aikšte ji taps XX amžiaus pabaigoje – gyvena gausi ir marga žydų bendruomenė, kurią ir leisimės aplankyti. Dar teks šiek tiek palaukti poručiko

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Geležinkelio stotyje su poručiku Ledovskiu ir feldfebeliu von Lendenu

Pasyvus rūkymas – ne itin patrauklus ir malonus užsiėmimas, tad susitarėme susitikti ne stoties viduje, o prie laiptų link centrinio įėjimo, tegul juodu iki soties ten ir traukia savuosius dūmelius. Poručikas Ledovskis, papsėdamas pamėgtąjį papirosą, atskubėjo pirmas, o dūmydamas pypkutę feldfebelis von Lendenas atžingsniavo kiek vėliau, tačiau nevėluodamas nei minutės – visgi vokiškas punktualumas tikrai yra pavyzdinis. Taip, mieli bičiuliai, jūs jau atspėjote – kariūnai vėl lydės mus ne tik į XX amžiaus pradžią, bet šįkart nukaksime net į XIX amžiaus vidury, nes mūsiškės kelionės praeitin tikslas – Lietuvą vagojantis geležinkelis, nutiestas dar užpraeitame šimtmetyje. Senoji vilniškė stotis, nemačiusi Antrojo pasaulinio karo batalijų bei galingo sprogimo pokariu, svetingai pasitinka mus

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Puiki proga pabuvoti senovėje: atkurtos amatininkų sodybos Kernavėje

Skaitydami apie mūsų valstybės kūrimosi pradžią, apie Mindaugo karūnavimą ar šlovingus žilos senovės įvykius, nejučiomis įsivaizduojame mūsų kunigaikščius aukštose pilyse bepuotaujančius, didingose menėse midų iš rago begeriančius. Na, ir didikai mažai ką prasčiau už kunigaikščius gyveno, o paprasta liaudis dailiose trobose kūrėsi, kaip pasakų knygų iliustracijos ir parodo. Tiesa ta, kad mūsų protėvių tikrovė buvo, švelniai tariant, gerokai proziškesnė, nei skambios legendos ir padavimai porina, tačiau kokia ji bebūtų buvusi – ji sava, miela, brangi, artima. Ne taip seniai keliavome į Kernavę, ieškodami kelyje į senąją Lietuvos sostinę bei joje pačioje perliukų, kurių išties gausiai galima atrasti. Šįsyk nukaksime Kernavėn kitkam: dyvysimės į mūsų bočių būtį žiloje senovėje – XIII

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Lietuvos restauratorių sukurtas šedevras: atgimusi galiūnė Biržų pilis

„Prisikėlė, it feniksas iš pelenų“, – pasakyčiau išties vaizdingai, o jūs turėtumėte visišką teisę perklausti: „Kas, po šimts pypkių, tas tavasis feniksas, ir kodėl iš pelenų prisikėlė?“ Tikrai, paskubėjau vaizdingu palyginimu mosuoti, tad teks grįžtelėti į graikų mitologiją, ir pasieiškoti joje fenikso: senovės legendos porina, kad nugyvenęs pusę tūkstančio metų, paukštis feniksas iš tolimosios Arabijos atskrenda į graikų miestą Heliopolį, aukštos palmės viršūnėje susisuka lizdą iš cinamono šakelių bei miros, ir po visų darbų saldžiai užsnūsta. Kol feniksas palaimingai knarkia, lizdas užsidega, nuo jo ir pats feniskas ima pleškėti, kol abu visai nesėkmingai sudega. Tačiau legenda išlieka legenda: jau kitą rytą iš pelenų atsiranda naujas feniksas, irgi toks pat darbštus,

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Pilies gatve einam su poručiku Ledovskiu ir feldfebeliu von Lendenu

Nebuvo lengva sutarti, kur susitikti, nes vienas žino, kur paminklas, ir galėtų prie jo ateiti, kitas gi sako, kad ten jokio paminklo nėra – atseit, pats pro šalį ėjęs, tai ten tik postamentas belikęs – tad po ilgų svarstymų ir pasiginčijimų sutarėme susitikti prie rurmuso „Magdalenka“ Katedros aikštės pašonėje: jis ir dujiniu žibintu apšviestas, o ir nuolat būriuojasi vandenį besipilantys, todėl šią vietą susirasti bus nesunku. Pavasariški orai dar labai permainingi, tad grįžęs namo pasiimti („dėl viso pikto“) pamirštą skėtį, šiek tiek užtrukau, ir prie rurmuso atpėdinau porą minučių pavėlavęs, tad radau jau laukiantį feldfebelį von Lendeną, o štai poručiko Ledovskio kol kas nesimatė. Pasilabinę su kariūnu, ėmėme šnekučiuotis apie

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Keliaujam tolimon Vilniaus praeitin: ką papasakos senosios graviūros?

Ketindami nukeliauti į Lietuvos praeitį, dažnai pasitelkiame senąsias fotografijas, bene geriausiai padedančias suprasti įvykusias permainas. Nuostabu palyginti dabarties tikrovę ir kadaise buvusius vaizdus, perprasti didžiulius pokyčius ir pažangą. Tačiau ką gi daryti, jei norime dirstelėti į senesnę praeitį, nei fotografijose atspindėta? Išties, pirmųjų fotografų – Juzefo Čechovičiaus, Stanislavo Filiberto Flerio – darbai yra aukso vertės lobiai norintiems išvysti Lietuvą XIX amžiaus antrojoje pusėje, bet kaip gi pažvelgti į tolimesnę istoriją? Kruopščiai padirbėję, pasitelksime senąsias graviūras bei litografijas, įgalinsiančias mus žengti ir į XIX amžiaus pradžią, ir į ankstesnius amžius. Nors vieno ar kito darbo meniškumu bei tikroviškumu ir galima būtų šiek tiek suabejoti, tačiau tikra atrakcija yra galimybė bent akimirką

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Primiršti nacių darbeliai Vilniuje: apie civilių vargus nei kiek negalvota

Žvaliai kilsterėję dešiniąsias rankas link galvos apdangalo, juodu kariškai pasisveikino, ir po trumpo dialogo susipažinimui, išsitraukė „taikos pypkes“: vachmistras von Ledenas iš portsigaro išsiėmė kariškių daviniui priklausančią cigaretę „Oberst“, o politrukas Ledovas susirado pamėgtųjų papirosų „Kazbek“ pakelį. Leisdami tirštus dūmus, kariūnai gan draugiškai šnekučiavosi, it prisimindami bendrą sovietų ir nacių paradą Breste 1939-ais, praėjus vos trims savaitėms po Antrojo pasaulinio karo pradžios, ir Lenkijai jau kritus po dviejų grobikų antpuolio. (Nuotraukoje – Žaliasis tiltas, baigtas statyti 1894-ais, vadovaujantis inžinieriaus Nikolajaus Beleliubskio projektu.) Pagrindinį Vilniaus tiltą naciai sprogdino 1944-ųjų liepą. Neskubėdamas artėjau krantine link Žaliojo tilto, į kurio turėklus atsirėmę manęs ir laukė kariūnai, mintyse dėliodamas dar vienos kelionės Vilniaus praeitin

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Senaisiais tiltais su poručiku Ledovskiu ir feldfebeliu von Lendenu

Nėra taip lengva su jais sutarti susitikimo vietą, nes vienas šimto metų senumo pavadinimus vardija, o kitas vis kartoja savąją „štrase“ („gatvė“, vok.): ir taip aiškinau, ir kitaip, bet poručikui Ledovskiui Aukštaičių gatvės pavadinimas nieko nesako, mat anuomet toje Vilnios krantinėje rikiavosi trobos, o šiandieną jų nei pėdsako nėra, tad būtent taip ir sutarėme – prie tiltelio per Vilnią, kur anksčiau būta namų, o dabar yra mažas transporto žiedelis. Penkiskart teko aiškinti ir von Lendenui, kad ši vieta patogiausia susitikti, nes miestečius ne itin mėgstanti magistrato (šiandieną – savivaldybės) valdžia taip apmokestino visas gatves, kad tik Paplaujoje vargais negalais randu nuošalią vietelę savajam transportui. Atskubėjęs šiek tiek anksčiau, spėjau išlenkti

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Senasis Šilo tiltas: atsilaikęs prieš sunkias lytis, griuvo nuo sprogmenų

Mėgę pasivaikščioti P. Vileišio (anksčiau – Krantinės) gatve puikiai pamena pažaliavusią betoninę atramą buv. Statybos technikumo prieigoje, nebyliai, bet aiškiai liudijusią, kad prieš Antrąjį pasaulinį šioje vietoje būta svarbaus ir sudėtingo inžinerinio statinio – tilto per Nerį, naudoto susisiekimui su šalia Šilo gatvės buvusiais amunicijų sandėliais, daugelio ir anksčiau, ir dabar tebevadinamais „bunkeriais“. Anuomet jokios informacijos apie besitraukiančių nacių 1944-siais susprogdintą Šilo tiltą negalėjai rasti, o štai dabar turime galimybę prisiminti šio tilto statybos, sunaikinimo ir atstatymo istorijas. Šilo tilto statybos tarpukariu iniciatoriumi buvo Lenkijos kariuomenės reikalų ministerijos Inžinerinio aprūpinimo departamento šefas, jo idėją palaikė ir paskatino Karinių reikalų ministerijos I-asis viceministras, na, o tilto projekto autoriumi tapo G. Dovnorovičius

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Jurgio prospektu su poručiku Ledovskiu ir feldfebeliu von Lendenu

Sutarėme susitikti prie arkikatedros varpinės bokšto, nes toks statinys vienintelis Vilniuje, tai jau, rodos, juodu su niekuo negalės supainioti, mat tai vienas sovietinis karininkas nacionalinę biblioteką yra supainiojęs su arkikatedra: abu pastatai su masyviomis kolonomis, tai ir apsisuko galvelė vargdienėliui. Sutartu laiku manieji pakeleiviai jau laukė prie laiptų į varpinę (anksčiau joje būta ekskursijų ir kelionių biuro), pūsdami dūmelius: poručikas Ledovskis godžiai traukė papirosą, o feldfebelis von Lendenas smagiai papsėjo pypkutę. Abudu iš XX amžiaus pradžios pasikviečiau ne veltui, mat ketinau pasivadinti juos ir jus į pasivaikščiojimą Georgijaus/Jurgio prospektu būtent jų laikmečiu – XIX amžiaus pabaigoje ir XX pradžioje. Kariūnai mielai sutiko nusivesti ne tik mane, bet ir jus, mieli

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Prikelti iš griuvėsių: primirštas Raudondvario pilies rūmų atgimimas

Užsukę į Raudondvarį pasigėrėti vienu harmoningiausiu Lietuvoje rūmų ansambliu, klausiame savęs: kas ir kokiais pinigėliais prikėlė antram gyvenimui daugel negandų mačiusius pastatus? Europinę paramą primenantys stendai perša mintį, kad dabartinis reprezentacinis Raudondvario ansamblio vaizdas ne taip ir senai susiformavęs, tačiau rasti informaciją apie gerokai ankstesnes restauratorių pastangas yra tikrai keblu, nors tikrasis ansamblio atgimimo laikotarpis yra XX a. 7-as ir 8-as dešimtmečiai – prisiminkim:  kas gi vyko? Raudondvario pilies rūmų pastatas iki karo audrų ir po jų. Pokario metais buvusio dvaro ansamblyje įsikūrusi Raudondvario Mašinų traktorių stotis kai kuriuos pastatus suremontavo, tačiau sudegusių rūmų likimu ne tik nesidomėjo, bet 1952 m. net pradėjo ardyti jų griuvėsius. Kitaip į vertingą architektūros

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Su Algirdu ir Jakovu važiuojam Kauno “konke” XX amžiaus pradžioje

Traukiniui atpūškavus gelžkelio stotin, ponas Algirdas mikliai užsidėjo katiliuką, tvirtai suėmė rankon sakvojažą, ir pasiramščiuodamas lazdele, požeminiu tuneliu neskubėdamas nužingsniavo link Stoties aikštės. Persimetęs pora žodžių su paslaugiu konduktoriumi, Algirdas energingai įšoko į erdvų arklinio tramvajaus, visų vadinamo „konke“, artipilnį vagoną. Susiradęs vienintelę laisvą vietelę, atvykėlis mandagiai pasilabino su prie lango sėdinčiu barzdotu ponu, ir kaipmat surado dingstį susipažinti: neilgos kelionės „konke“ metu jo bendrakeleiviu bus ponas Jakovas. Kilstelėjęs ranką, ponas Algirdas pasikvietė konduktorių, ir pasiteiravo: „Sakykit, tamsta, ar pasieksime Rotušę?“. Kauno geležinkelio stotis XX amžiaus pradžioje. „Tikrai taip“, – paslaugiai atsiliepė konduktorius, ir paaiškino: „Mūsų maršrutas eina Vytauto prospektu, pro Karo ligoninę sukam į Gedimino gatvę, tuomet važiuojam Laisvės alėja,

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Iš senovės atkeliavę Vilniaus legendos – bauginančios ir paslaptingos

„Pavargęs kunigaikštis buvo po ilgos medžioklės, o ir midaus truktelėjo ragą nuovargiui išvaikyti, tad prigulęs poilsiui po medžiu, ėmė ir užsnūdo. Ir susapnavo jis geležinį vilką, kurio staugimas…“ Jau žinote šitą legendą?.. O kaip merginai didžiulis akmuo tik vainikėlį iš rankų išmušė ir prislėgė, jos pačios nelietęs? Ir šitą padavimą žinote?.. Tuomet keliaukim į mįslingus Vilniaus viduramžius ieškoti dar negirdėtų legendų: mums prireiks storo aksominio apsiausto, plačiabrylės skrybėlės ir aštraus kardo prie šono piktavaliams atbaidyti. Tiesa, dar nosį teks užsikimšti, nes kanalizacija Vilniuje imta tiesti tik devynioliktojo amžiaus antroje pusėje, o iki tol paplavos buvo pilamos ir šiukšlės metamos tiesiai į kanalus gatvelių pašonėse, tad ir kvapai mieste aštroki… (Nuotraukoje:

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Svečiuose pas Vilniaus budelį: nebijokim, rankų ar kojų mums nekapos

Draugiškas ir pasitikintis savimi verslininkas Mindaugas kartą pasikvietė mane svečiuosna, juk abu tuomet gyvenom Lazdynėliuose, tiesa, jis – naujų vienbučių rajone Bukčių miško pašonėje, o mūsiškė šeima – sename daugiabutyje prie „Žibutės“ (viena seniausių tebeveikiančių sostinės kavinių, deja, praradusi originalų interjerą). Paskutinysis praėjusio amžiaus dešimtmetis Lietuvoje buvo pažymėtas kriminalinių gaujų siautėjimo, tad prie Mindaugo namo mane pasitiko ne pats šeimininkas, o apsauginiai su ginklais. Gavę šefo komandą, įsileido mane naman, ir kartu su Mindaugu sėdome srėbti jo žmonos išvirtą gardžią pupelių sriubą, išlenkėme ir vieną kitą burnelę “Absoliuto” (kainavusio 70 litų, ir įperkamo anaiptol ne kiekvienam) iš senovinių krištolinių taurų, užsikąsdami medumi. Šnekus ir energingas, šeimininkas keitė vieną pokalbio temą

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Kapitonas jau kviečia lipti denin: plauksime Nerimi XX amžiaus pradžioj

Iš Antakalnio pakraščio, kur stovėjo manųjų senelių daugiabutis, į svajonės išsipildymo vietą vežė net trys troleibusai, tad nukakti iki Mokslų akademijos (Vrublevskių) bibliotekos Kosčiuškos gatvėje tetrukdavo kelioliką minučių. Manote, kad senelis mane veždavosi į biblioteką? Tikrai ne, nes ir būtinybės tokios nebuvo, mat manasis „knygius“-dėdė senelių namuose turėjo kelioliką tūkstančių knygų – išties solidžią bibliotekėlę. O keliaudavome mudu su seneliu į prieplauką, kuri anuomet netoliese bibliotekos buvo įrengta, daugmaž toje pačioje vietoje, kur jos būta ir pokariu, ir tarpukariu, o net ir cariniu laikmečiu. Taigi, jūs jau atspėjote, kad šįkart pakviesiu jus ypač smagiai ir jaudinančiai pramogai: sukdami laikrodžio rodykles ne vienu dešimtmečiu atgalios, pramogausim pasiplaukiojimu Nerimi, o dar ir

Skaitykite toliau..
Straipsniai

Jis neužsigauna, vadinamas “konke”: pasivėžinsim arkliniu tramvajumi

Nesyk esame minėję palyginimą, kad jei vilniškio Antakalnio „karūnos“ perlu yra barokinė šv. apaštalų Petro ir Povilo gražuolė, tai Vilniaus „karūnos“ perlu yra pats Antakalnis, knibždantis įvairių laikmečių architektūrinėmis bei istorinėmis įdomybėmis. Vienu tokių žavių ypatumų buvo trejus dešimtmečius vilniečius vėžinusio arklinio tramvajaus pastatų kvartalas dabartinės Smėlio gatvės apylinkėse, tad šįkart ir kviečiame pasivažinėti „konke“, bei pakeliauti po jos praeitį. 1893-ųjų liepą pradėjęs veikti 3-sis „konkės“ maršrutas jungė Katedros aikštę ir Antakalnį. Pradžioje planuota 4-ąjį maršrutą nuo Katedros aikštės iki karinės ligoninės Antakalnyje, tačiau vėliau buvo nuspręsta, jog maršruto pradžia bus Katedros aikštės pakraštys, o pats maršrutas drieksis Antakalnio gatve iki pat miesto ribos, kur būta kelto per Nerį, mat

Skaitykite toliau..
Scroll to Top

SUSISIEKITE