AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Tag: arkikatedra

Artima praeitis

Paveikslų galerija paverstą katedrą globė klasikinės muzikos koncertai

1949-ais Katedrą uždarius, jau kitais metais nuo jos numuštos šventųjų skulptūros, o 1950-ais ir 1951-ais keliskart į ją įsilaužta: išvogta didesnė dalis turto, kitas sugadintas. 1953-ais karstas su šv. Kazimiero palaikais perkeltas į šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kur saugotas iki pat 1989-ųjų. 1953-ų rudenį komisijai apžiūrėjus Katedrą, konstatuota, kad

SKAITYKITE TOLIAU..
Scroll to Top

SUSISIEKITE