AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Tag: išganytojo

Tėvynės perliukai

Sakralusis vilniškio Antakalnio perliukas – Išganytojo (Trinitorių) bažnyčia

„Ši bažnyčia stovi Antakalnyje, už buvusių Sapiehos rūmų (dabar karo ligoninės). Pastatė ją 1694–1717 m. Vilniaus vaivada ir Lietuvos etmonas Jonas Kazimieras Sapieha. Prie bažnyčios kartu buvo pastatytas vienuoliams trinitoriams vienuolynas. 1812 m. prancūzai bažnyčią apnaikino, o 1864 m. rusai perdirbo ją į pravoslavų šv. Mykolo Arkangelo cerkvę, o vienuolyną

SKAITYKITE TOLIAU..
Scroll to Top

SUSISIEKITE