AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Tag: moteris

Likimų vingiai

Povilas Girdenis. Moterys ir partizaninis karas

Prisimindami lietuvių ginkluotą pasipriešinimą sovietiniams okupantams, neturėtume užmiršti prie jo prisidėjusių moterų – partizanų motinų, seserų ir žmonų, ryšininkių ir pagalbininkių, medicinos seselių ir, žinoma, kovotojų, dalyvavusių mūšiuose, žuvusių, patekusių į nelaisvę, tardytų, kankintų, ilgus metus kalintų sovietiniuose lageriuose. Pagerbdami amžinybėn iškeliavusias laisvės kovotojas, prisiminkime ryškesnius epizodus. (Nuotraukoje viršuje: Karaliaus

SKAITYKITE TOLIAU..
Scroll to Top

SUSISIEKITE