AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Tag: vasario 16-oji

Likimų vingiai

Povilas Girdenis. Represuotieji Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai

1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signatarai Kazys Bizauskas ir Pranas Dovydaitis – sušaudyti, kalėjime mirė kunigas Vladas Mironas, tremtyje – Donatas Malinauskas. Po ilgų lagerių ir tremties metų į Lietuvą grįžę Petras Klimas ir Aleksandras Stulginskis buvo pasmerkti gyventi skurde, atskirti nuo pasitraukusių į Vakarus artimųjų, iki mirties

SKAITYKITE TOLIAU..
Scroll to Top

SUSISIEKITE