AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Vilniaus simbolis – Gedimino pilies bokštas: kokią praeitį jis mena?

Šlapiais ir slidžiais, netašytais akmenimis kabarosimės viršun, kaip ir milijonai ten kopusių: ne vien tik dėl panoramos, bet ir dėl istorinių sąsajų, juk jis yra geriausias liudininkas sostinės iškilimo ir išlikimo, rūsčių kovų ir dramatiškų įvykių, drąsos ir valios viršenybės prieš bailumą ir kinkadrebį. Kiekvienas buvome, jį lankė bene kiekvienas Vilniaus svečias, tačiau jo dabartinis veidas gimė tik prieš nepilną šimtmetį, o ir atsirado jis laikotarpiu, kurį esame linkę nutylėti arba vertinti kritiškai. Vėlgi, to veido atkūrimas vyko pokariu, taigi – sovietmečiu, kurį pastarojo apologetai yra linkę piešti vien niūriausiomis spalvomis, manipuliuodami sovietmečio nemačiusiu jaunimu. Mes nekompleksuoti dėl meilės tarpukariui bei sovietmečiui ar jų baimės, tad drąsiai kopkime į nepakeičiamą sostinės simbolį – Pilies kalną, ir pasidairykime į Gedimino pilies bokšto istorinius veidus, bei pasiskaitykime naujausios jo išvaizdos sukūrimo ir pokarinio atkūrimo aplinkybes.

Žemutinės pilies rūmai ir aukštutinės griuvėsiai, XIX a. 7-ojo deš. piešinys.

Pilys, žiūrint iš šiaurės, architekto Juozo Kamarausko rekonstrukcija, XIX a. pab.

Katedra, jos bokštas ir abi pilys, žiūrint iš pietų, architekto Juozo Kamarausko rekonstrukcija, XIX a. pab.

Gedimino pilies bokštas ir Katedros aikštėje buvusi vandens kolonėlė-rurmusas “Magdalenka” XX a. pr.

Vartai į Gedimino pilies kalną, XX a. pr.

Pilies bokšto restauracijos projektas, autorius Lvovo universiteto profesorius architektas Adolfas Šiško, 1914 m.

Gedimino pilies bokštas ir ant jo įrengtas optinio telegrafo antstatas, 1906 m.

Pilies kalnas 1916 m.

Gedimino pilies bokštas ir ant jo įrengtas optinio telegrafo antstatas.

Gedimino kalno panorama, XX a. trečias deš.

Pilies bokšto pjūvis, architekto J.Raubos brėžinys, 1930 m.

Gedimino pilies bokšto restauravimo darbai, 1940 m.

1944.07.13-14 artilerijos apšaudymo metu apgriautas Gedimino bokštas.

1944.07.13-14 artilerijos apšaudymo metu apgriautas Gedimino bokštas.

Pilies bokštas 6-ojo deš. vidury.

Vilniaus pilių maketas, žiūrint nuo Neries, autoriai V.Drėma, J.Jukonis, J.Valentukonis, 1957 m.

Aukštutinės pilies rūmų ir senojo arsenalo rekonstrukcijos projekto eskizas, architektas S.Lasavickas, 1960 m.

Gedimino pilies bokštas ir Pilies kalnas sovietmečiu, žvelgiant iš Jaunimo (dab. Bernardinų) sodo, 6-as deš.

Šventinis saliutas, 6-as deš.

Bokštas ūksmingų medžių apsuptyje, 7-ojo deš. pr.

Sovietmečiu bokštui nuolat tekdavo tapti agitacijos objektu. Nuotraukoje – bokšto “padabinimas” sovietų valdžios dvidešimtmečio proga, 1960 m.

Muziejus Gedimino pilies bokšte įkurtas 1960 m., nuotraukoje – ekspozicijos dalis 8-ame deš.

Panorama sovietmečiu.

Gedimino pilies bokšto šventinis apšvietimas prieš Naujuosius Metus, 7-ojo-8-ojo deš. sandūra.

Šventinis apšvietimas, ~1970-1972 m.

Gedimino pilies bokštas Žirmūnų daugiabučių fone, 8-as deš.

Gedimino pilies bokštas žalumos apsuptyje, 8-as deš.

Kitame Neries krante – modernizmo stiliaus Sporto rūmai, juose vykusių renginių žiūrovai vakarais galėjo gėrėtis dailiai apšviestu pilies bokštu, 8-as deš.

Pabuvoti Vilniaus praeityje mums talkino AIDAI.LT fotoarchyvas.

Parašykite komentarą

Scroll to Top

SUSISIEKITE