AIDAI

Straipsniai
PRENUMERATA

Povilas Girdenis. Netikėti atradimai palėpėje užmirštose dujokaukių dėžėse

Tvarkant į Archyvą saugoti priimtus dokumentus, kartais nustebina netikėti radiniai. Ne išimtis ir į Archyvą atkeliavę dokumentai, sudėti į dideles medines dėžes nuo dujokaukių. Šios dėžės ne vieną dešimtmetį pragulėjo Vilniaus g. 37 namo Vilniuje palėpėje. Gal būtų ten pragulėjusios dar ne vieną dešimtmetį, jei nebūtų prasidėjusi namo rekonstrukcija. Tik laimingo atsitiktinumo dėka dėžės su dokumentais nukeliavo ne į sąvartyną, o pakliuvo į archyvistų rankas. Už tai dėkojame bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ darbuotojams.
Name, kurio palėpėje rastos dėžės, sovietmečiu buvo įsikūręs Vilniaus miesto Spalio rajono vidaus reikalų skyriaus Pasų stalas. Tikėtina, kad jo darbuotojai, apie 1972 m. nereikalingus dokumentus sukrovė į dėžes ir jas sudėjo pačioje atokiausioje palėpės vietoje. Taip leidžia manyti vienoje dėžėje rasta, matyt atsitiktinai ten patekusi 1972 m. pradėto gaminti VAZ-2103 nuotrauka.
Į dėžes buvo sumesti įvairūs 1940–1941 m. Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), tarpukario Lietuvos policijos padalinių dokumentai, 1939–1940 m. į Lietuvos teritoriją atvykusių Lenkijos karo pabėgėlių liudijimai, Lietuvos policijos bei NKVD darbininkų ir valstiečių milicijos ieškotų asmenų kortelės. Dėžėse taip pat rasta daug sulamdytų ir suplėšytų nepanaudotų tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministerijos įstaigų blankų, periodinių leidinių ir kt.
Tvarkant dėžes, aptikta įdomių radinių. Vizualumu, įtaigumu, unikalia leksika pasižymi tarpukariu viešose vietose kabinti skelbimai apie ieškomus nusikaltėlius bei atlyginimą padėjusiems juos rasti. Šypseną kelia 1940–1941 m. parengtos rekomendacijos autotransporto vairuotojams rodyti posūkio kryptį „ranka ar automašinos kabinos durimis“, o lenkiant „duoti garsinį signalą“ ir kt. O to paties laikotarpio tuščias Valstybinio tabako fabriko Vilniuje pagamintų papirosų „Vesta“ pakelis vieniems pasirodys dėmesio neverta šiukšle, o kitiems – retu, vaizdingu praeities artefaktu.
Nuotraukoje viršuje – dujokaukių dėžės, į kurias buvo sumesti Archyvui perduoti dokumentai. 2023 m. Ant dėžių yra užrašas „ГП-5“ (liet. – GP-5), kuris yra rusiškų žodžių „гражданский противогаз“ (liet. – civilinė dujokaukė) santrumpa. Vienoje dėžėje buvo saugoma 40 dujokaukių. Panašios dėžės dujokaukėms iki šiol dar gaminamos Rusijoje.

Vaizdas atidarius dėžę. Dokumentai į dėžes sumesti netvarkingai, dauguma sulamdyti, kai kurie – suplėšyti. 2023 m. Povilo Girdenio nuotrauka.

Lengvojo automobilio VAZ-2103 nuotrauka, rasta vienos dėžės dugne. Ne anksčiau kaip 1972 m. Nuotrauka Lietuvos ypatingajam archyve. Rasta nuotrauka leidžia manyti, kad dokumentai į dėžes buvo sumesti ne anksčiau kaip 1972 m., nes tais metais pradėti gaminti automobiliai VAZ-2103.

Tarpukario Lietuvos policijos bei sovietų vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) padalinių dokumentų tušti blankai. [1935–1941 m.] Skaitmeninis vaizdas. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Dėžėse rasta daug 1939–1940 m. į Lietuvos teritoriją atvykusių Lenkijos karo pabėgėlių liudijimų, išduotų Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD). 1941 m. sausio 24 d. Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Kriminalinės policijos žinios, leistos Lietuvos valstybės saugumo departamento, buvo naudojamos ir sovietiniame pasų stale. 1937 m. sausio 20 d.
Spaudos iškarpa. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Dalis į dėžes sumestų dokumentų suplėšyti, žmonių, kuriems jie buvo sudaryti identifikuoti neįmanoma, tačiau galima sužinoti jų profesiją ir nuolatinį verslą. [1934–1941 m.] Originalas. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Tarpukariu už „pagelbą“ susekti „patamsių gaivalus“, kurie „raginami svetimų jėgų, nakties metu piausto telefonų stulpus“, buvo žadamas dosnus atlygis. 1936 m. balandžio 19 d. Plakatas. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Kartais atlyginimo už pagalbą, ieškant besislapstančių nusikaltėlių, suma padidėdavo per vieną parą. 1941 m. birželio 13 d. – 1941 m. birželio 14 d. Plakatai. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Tarpukario Lietuvos „kriminalinės legendos“ plėšiko Stepo Rickaus paieška tęsėsi ir sovietų okupacijos metais. Ne anksčiau kaip 1933 m. rugsėjo mėn. Plakatas. Lietuvos ypatingasis archyvas.
Apie plėšiką Stepą Rickų Lietuvoje sklido legendos, buvo rašomi ir publikuojami feljetonai. Stasys Žemaitis 1934 m. parašė komediją „Rickus – garsus Lietuvos plėšikas“, kuri buvo pastatyta Viešintų klojimo teatre. Žinių apie S. Rickaus gyvenimo pabaigą nėra, sklido gandai, kad 1933 m. jis pabėgo į Vokietiją ir anot vienos versijos – žuvo Buchenvaldo koncentracijos lageryje, anot kitos – tarnavo naciams, apsimetęs „memelanderiu Štefanu Rickumi“.

Galima tik spėlioti dėl šių lapelių paskirties. Gal būt jie buvo skirti vesti išaiškintų ir neišaiškintų nusikaltimų statistiką. [1940–1941 m.] Originalai. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Perskaityti šį lapelį įmanoma tik pasikvietus į pagalbą jidiš kalbos žinovus. [1935–1941 m.]. Originalas. Dokumentas jidiš kalba. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Prieškaryje sovietų Valstybinės auto inspekcijos išleistos atmintinės autotransporto vairuotojams nuostatos šiandien skamba linksmai. [1940–1941 m.] Spaudinys. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Papirosų „Vesta“, pagamintų Valstybiniame tabako fabrike Vilniuje, pakelis. [1940–1941 m.] Originalas. Lietuvos ypatingasis archyvas.

Parašykite komentarą

Scroll to Top

SUSISIEKITE